Cennik

Konsultacja z psychologiem

50 min- 120 zł

Psychoterapia indywidualna

50 min- 120 zł

Psychoterapia par

50 min- 130 zł 

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno– Zawodowego Psychologa, swoją pracę poddaję superwizji.