Psychoterapia jest leczniczym oddziaływaniem za pomocą środków psychologicznych. Stosowanie tych środków jest celowe i planowane. Psychoterapia ma za zadanie zmniejszyć lub usunąć trudności klienta oraz w miarę możliwości usunąć ich przyczyny. Ma wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie organizmu i usunąć jego zakłócenia. Ma prowadzić do rozpoznania i ograniczenia destrukcyjnego zachowania, do skutecznego radzenia sobie z problemami i celami życiowymi. Ma pomagać klientom zmienić przeżywanie świata w kierunku lepszego dostosowania do codziennych sytuacji lub w kierunku, który sami i w zgodzie z terapeutą uznają za odpowiedni. Ma prowadzić do urzeczywistnienia własnych możliwości, do poczucia równowagi, spokoju i osiągania sensu życia. W trakcie psychoterapii dochodzi do zmian w myśleniu i zachowaniu się klienta. Demonstrują tu swoje znaczenie takie procesy jak uzyskiwanie nadziei i odwagi, wzmacnianie, lecznicza relacja z terapeutą, samopoznanie, uzyskiwanie wglądu czyli zrozumienie nieuświadomionych motywów i powiązań, doświadczanie i ćwiczenia nowego zachowania oraz nabywanie brakujących umiejętności społecznych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *