ZAKRES POMOCY

Prowadzę Konsultacje Psychologiczne, terapię indywidualną oraz terapię indywidualną online (Skype).

Zakres pomocy:

 • Zaburzenia lękowe m.in. fobia społeczna, zaburzenia lękowe z napadami paniki, zaburzenia lękowe uogólnione, agorafobia etc.
 • Zaburzenia depresyjne i różnego typu zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia nerwicowe
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia somatyzacyjne, hipochondryczne
 • PTSD (zespół stresu pourazowego)
 • Trudności w relacjach z innymi
 • Problemy z samoakceptacją i niskie poczucie własnej wartości
 • Kryzysy i problemy emocjonalne w życiu osobistym i zawodowym
 • Brak satysfakcji w życiu codziennym (związek partnerski, inne relacje np. rodzinne, praca i rozwój zawodowy etc.)
 • Stres, lęk, napięcie
 • Trudne i bolesne doświadczenia
 • Praca z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych – w tym alkoholowych (DDA, DDD)
 • Kryzysy życiowe (rozwód, rozstania, zawody miłosne, śmierć bliskich osób, żałoba, utrata pracy etc.)
 • Poczucie osamotnienia, pustki, nieumiejętność ułożenia sobie życia osobistego i stworzenia satysfakcjonującego związku
 • Lęk przed odrzuceniem, oceną, krytyką
 • Problemy w wyrażaniu emocji
 • Problemy w komunikacji w relacjach z innymi
 • Rozwój osobisty

Zapraszam również osoby pragnące lepiej zrozumieć siebie, odkryć zasoby i potencjał tkwiący w każdym człowieku, aby doświadczyć siebie pełniej i głębiej, spotykając się ze swoimi emocjami, potrzebami,  wewnętrznymi odpowiedziami. 

Do każdej osoby podchodzę indywidualnie i głęboko wierzę, że zmiany są możliwe jeżeli tylko pozwolimy odkryć do nich drogę. 

Relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji jest dla mnie podstawą pracy.